Body Composition Monitor

Body Composition Monitor (BCM) er et apparat som ved hjælp af bioimpedans-spektroskopisk måling, måler kroppens sammensætning af muskelmasse og fedtvævsmasse. Heraf aflæses hydreringstilstanden.
Måling med BCM angiver, om der er for meget eller for lidt væske i kroppen.

Målingen er non-invasiv, let at anvende og selve målingen tager 2 minutter.


Body Composition Monitor


BCM 

    • Assisterer den kliniske vurdering 

    • Angiver individuel hydreringstilstand 

    • Bestemmer karbamidfordelingsvolumen V

        – til bestemmelse af dialysedosis 

    • Illustrerer ernæringstilstand 

    • Måler non-invasivt, nøjagtig, hurtigt og nemt


Fluid Management Tool

BCM måling kan overføres til softwareprogrammet Fluid Management Tool (FMT).

FMT giver et overblik over patientens væskestatus og kropssammensætning.
Ved gentagne målinger med BCM, viser graferne bl.a. FMT udviklingen af de tre primære kompartmenter; fedtvævsmasse (ATM), muskelmasse (LTM) og overhydrering.
Er blodtrykket indtastet ved måling med BCM, vises det systoliske blodtryk (BP sys), grafisk, se illustration nedenfor, hvilket giver mulighed for at identificere overhydreringens påvirkning af blodtrykket.

Det er på den måde let at observere og følge evt. ændringer i kropssammensætning og overhydrering.

BCM måling kan ligeledes overføres til TDMS/Tmon og PatientOnLine (POL).


FMT billede 1

FMT billede 2


Læs mere om BCM (Body Composition Monitor) - Klik her 

For yderligere spørgsmål;

Vedr. HD-patienter, kontakt Produktspecialist Petra G. Neumann, tlf. 4322 6100.

Vedr. PD-patienter, kontakt Produktchef Annette Kaldahl, tlf. 2940 4515.

 


Thank you for visiting our website www.fmc-ag.com.

For further questions please send us an e-mail:


® Fresenius Medical Care
Else-Kröner-Strasse 1
61352 Bad Homburg v.d.H.
Tel. +49 (0)6172-609-0
Germany