Oplysninger til leverandører

Leverandører til Fresenius Medical Care Danmark A/S kan alene fremsende fakturaer i PDF-fil format, til følgende mailadresse: 
    
fmc.denmark-ap@fmc-ag.com

Fakturaer, der efter 1. januar 2017 fremsendes pr post eller fax eller anden personlig mailadresse, vil ikke blive behandlet.


Thank you for visiting our website www.fmc-ag.com.

For further questions please send us an e-mail:


® Fresenius Medical Care
Else-Kröner-Strasse 1
61352 Bad Homburg v.d.H.
Tel. +49 (0)6172-609-0
Germany