Customer Value Department

I Customer Value Department arbejder vi på tværs af firmaets forskellige afdelinger i forbindelse med udarbejdelse af tilbud, EU-udbud, og kontraktvedligehold. Dette medfører, at vi også har direkte kontakt til både hospitalsafdelinger og indkøbsfunktioner.

Vi ajourfører kundedatabaser, arrangerer møder, temadage, udstillinger samt registrerer og håndterer produktreklamationer.
 
Bettina Vincens Andersern
Customer Value Manager
Telefonnummer: +45 43 22 61 04
 
Janne Munk
Customer Value Coordinator, Complaince Officer
Telefonnummer: +45 43 22 61 06
 
Inge Sonne
Customer Value Coordinator
Telefonnummer: +45 43 22 61 12

 

Thank you for visiting our website www.fmc-ag.com.

For further questions please send us an e-mail:


® Fresenius Medical Care
Else-Kröner-Strasse 1
61352 Bad Homburg v.d.H.
Tel. +49 (0)6172-609-0
Germany