Legal information

Ophavsret
Copyright© Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 2000-2010. Alle rettigheder forbeholdes.
Teksten, billederne, grafikken, lyd-, animations- og videofilerne samt deres opsætning på Fresenius Medical Cares hjemmesider er ophavsretsligt beskyttet og omfattet af andre former for immaterielle ejendomsrettigheder. Disse objekter må ikke kopieres til kommerciel brug, ligesom de ikke må modificeres eller gengives på andre hjemmesider. Visse af Fresenius Medical Cares hjemmesider indeholder billeder og andre filer, som er ophavsretsligt beskyttet for tredjemand.
Du har lov til at bruge denne hjemmeside og gengive dele af den gennem printerudskrift, download til harddisk og distribution til andre, dog i alle tilfælde kun til ikke-kommercielle-, informationsmæssige- og personlige formål.

Varemærker
Med mindre andet er angivet, er alle varemærker, som fremgår af Fresenius Medical Cares hjemmesider, registreret i specifikke lande, underlagt Fresenius Medical Cares varemærkerettigheder og enten ejet eller under licens af Fresenius Medical Care og tilknyttede selskaber.

Ingen garantier eller erklæringer / Indhold
Disse oplysninger stilles til rådighed af Fresenius Medical Care, ”som de er”, og uden direkte eller indirekte garantier af nogen art, herunder (men ikke begrænset til) underforståede erklæringer om salgbarhed, egnethed til bestemte formål eller ikke-krænkelse af immaterielle ejendomsrettigheder. Selvom de angivne oplysninger anses for at være korrekte, kan de indeholde fejl eller unøjagtigheder Oplysningerne på denne hjemmeside stilles udelukkende til rådighed som generel information og kan ikke sidestilles med forretningsmæssig-, medicinsk- eller andre former for professionel rådgivning Vi fralægger os ethvert ansvar for skader eller tab, som måtte opstå som følge af tillid til indholdet på denne hjemmeside.

Fremadrettede udsagn
Denne hjemmeside indeholder fremadrettede udsagn, som er baseret på forventninger hos ledelsen i Fresenius Medical Care. Når de bruges på denne hjemmeside, indikerer ord og udtryk som "forvente", "tro", "anslå", "regne med", "have til hensigt" og ”planlægge”, at det i sådanne sammenhænge drejer sig om fremadrettede udsagn. Sådanne udsagn kan være forbundet med risici og usikkerheder, herunder teknologiske fremskridt inden for det medicinske felt, produktefterspørgsel og markedsaccept, økonomiske forhold og deres følger, påvirkning fra konkurrerende produkter og priser, valutakurser og andre risici. Disse fremadrettede udsagn afspejler Fresenius Medical Cares forventninger til fremtidige hændelser, som de så ud, da de blev formuleret, og er forbundet med ricisi og usikkerheder. Alle disse fremadrettede udsagn er baseret på skøn og formodninger formuleret af virksomhedens ledelse, som vurderer dem som rimelige, selvom de ifølge sagens natur er usikre og vanskelige at forudsige. De faktiske resultater eller erfaringer kan afvige betydeligt fra de fremadrettede udsagn. Fresenius Medical Care har ikke til hensigt, og ej heller pligt til, at opdatere disse fremadrettede udsagn.

Ingen licenser
Fresenius Medical Care har bestræbt sig på at skabe en innovativ og informativ hjemmeside. Vi beder dig imidlertid have forståelse for, at Fresenius Medical Care må beskytte sine immaterielle rettigheder, herunder patenter, varemærker og ophavsrettigheder. Derfor beder vi dig respektere, at denne hjemmeside på ingen måde giver licens til nogen af Fresenius Medical Cares immaterielle rettigheder.

Hyperlinks
De hyperlinks, denne hjemmeside indeholder, er ikke ment som anbefalinger. Vi kontrollerer ikke, om oplysningerne er præcise eller korrekte. Vi fraskriver os ethvert ansvar for eventuelle skader, der måtte opstå som følge af brugen af disse oplysninger.

Privatlivspolitik
Fresenius Medical Care respekterer Deres privatliv. Beskyttelse af privatlivets fred i forbindelse med behandlingen af personoplysninger er noget, vi lægger stor og særlig vægt på i vores forretningsprocedurer. De persondata, som indsamles under besøg på vores hjemmesider, behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning i de lande, hvor de respektive hjemmesider vedligeholdes. Fresenius Medical Cares hjemmesider kan imidlertid indeholde links til andre hjemmesider, som ikke er omfattet af denne privatlivspolitik.

Indsamling og behandling af persondata
Når du besøger vores hjemmesider, registrerer vores server automatisk navnet på din internetudbyder, hjemmesiden, du besøger os fra, de hjemmesider, du faktisk besøger samt datoen for og varigheden af dit besøg. Yderligere persondata bliver kun lagret, hvis du selv oplyser dem, f.eks. i forbindelse med registrering, undersøgelser, konkurrencer eller kontraktopfyldelse.


Anvendelse og videregivelse af persondata samt tilsigtet anvendelse
Fresenius Medical Care vil udelukkende anvende dine personlige data i forbindelse med den tekniske administration af hjemmesiderne, kundeservice og -administration, produktundersøgelser og markedsføring, og kun i det omfang, det i hvert enkelt tilfælde er nødvendigt.
Når du henvender dig til os, kan det være nødvendigt at gemme oplysninger som f.eks. dit navn, din virksomhed og branche, din adresse og e-mailadresse, forespørgslens art samt eventuelle yderligere oplysninger for at kunne besvare din forespørgsel. Sådanne oplysninger er ikke fortrolige. Hvis du tilkendegiver, at oplysningerne ikke må bruges med henblik på yderligere kontakt, respekterer vi naturligvis dette ønske. Kontakt ir@fmc-ag.com, hvis du ønsker at få slettet persondata fra vores database.
Vi videregiver ikke dine persondata til offentlige myndigheder med mindre, lovgivningen foreskriver det. Vi pålægger vores medarbejdere, agenturer og forhandlere at hemmeligholde disse oplysninger.

Cookies
Fresenius Medical Care kan bruge cookies til at registrere brugerpræferencer og for at sikre et tilsvarende optimalt hjemmesidedesign. Cookies er små filer, som midlertidigt (i to år) lagres på din harddisk. Dette gør det nemmere at navigere på en hjemmeside og sikrer høj brugervenlighed. Cookies hjælper os desuden med at identificere de områder i vores internettilbud, som er specielt populære. Dette giver os mulighed for at skræddersy indholdet på vores hjemmesider, så det passer til dine behov, og således altså forbedre den internetservice, vi tilbyder. Cookies kan vise, om din computer har besøgt vores hjemmesider tidligere. De gør det muligt at identificere din computer, men ikke at spore den enkelte bruger.
Du kan naturligvis også vælge at se vores hjemmeside uden cookies. De fleste webbrowsere accepterer automatisk cookies. Du kan forhindre, at cookies bliver gemt på din harddisk ved at vælge at afvise cookies under indstillingerne i din browser. Se venligst browserproducentens brugervejledning for nærmere information om, hvordan dette gøres i dit bestemte tilfælde. Du kan desuden på et hvilket som helst tidspunkt slette cookies fra fmc-ag.com fra din systemmappe. Hvis du vælger at afvise cookies, kan dette imidlertid begrænse din adgang til funktioner på vores hjemmesider.

Sikkerhed
Fresenius Medical Care benytter tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte lagrede data mod hændelig eller forsætlig manipulation, tab og tilintetgørelse samt imod, at uvedkommende får adgang til dem. Vores sikkerhedsprocedurer bliver løbende forbedret i takt med, at ny teknologi bliver tilgængelig.

Informationsfrihed
I henhold til gældende lovgivning oplyser Fresenius Medical Care på skriftlig anmodning pr. brev hvilke persondata, vi har gemt om dig. Hvis disse data ikke er korrekte, retter vi dem på din anmodning. 
 

Thank you for visiting our website www.fmc-ag.com.

For further questions please send us an e-mail:


® Fresenius Medical Care
Else-Kröner-Strasse 1
61352 Bad Homburg v.d.H.
Tel. +49 (0)6172-609-0
Germany